Postup při úmrtí


Očekávané úmrtí v domácí péči

Nejeví-li člověk známky života a smrt se u něho dala očekávat z důvodu vážné nemoci nebo vysokého věku, nemusíme spěchat.

Na ohlášení úmrtí není stanovena žádná zákonná lhůta. Jediný stanovený časový interval je pro úmrtí ve zdravotnickém zařízení, kdy musí zůstat tělo zemřelého 2 hodiny na lůžku.

Je nutné zavolat lékaře, který vystaví list o prohlídce mrtvého, tzv. ohledací list.

Je vhodné zavolat praktického lékaře (PL). Konstatování smrti a sepsání ohledacího protokolu je v kompetenci PL a právě jeho PL nemocného znal, předepisoval mu léky a měl by nejlépe vědět, jakými nemocemi zemřelý trpěl a co bylo pravděpodobnou příčinou smrti.

Při plánování domácí péče o nemocného nebo starého člověka je vhodné vyžádat si od PL předem lékařskou zprávu o zdravotním stavu nemocného.

Je-li PL nedosažitelný, voláme zdravotnickou záchrannou službu, linku 155. Zde je třeba nahlásit, že se jedná o očekávané úmrtí. Pro tento případ je dobré mít doma přichystané lékařské zprávy a výsledky a nálezy z vyšetření z nichž může lékař, který zesnulého neznal, vyčíst diagnózy zemřelého a určit příčinu smrti. Lékař ze záchranné služby může nařídit pitvu a tělo v takovém případě odveze na patologii jiná pohřební služba, než jste si vybrali. V tomto případě lékař vyplní příkaz k převozu, který je posledním úkonem hrazeným zdravotní pojišťovnou. Od této pohřební služby dostanete informace, kam zemřelého odváží a kontaktní adresu s telefonem. Potom můžete zavolat vámi vybranou pohřební službu, které nahlásíte jméno, rodné číslo, čas úmrtí a místo, kam byl zesnulý odvezen.

Před příjezdem lékaře přichystat:

  • OP zemřelého
  • kartičku pojištěnce zemřelého
  • rodný a oddací list
  • lékařské zprávy a nálezy

Před zavoláním lékaře můžeme : 

- uložit tělo do vodorovné polohy

- v klidu se rozloučit např. zapálit svíčku, otevřít okno, modlit se, číst, vzpomínat a děkovat...zavolat příbuzným a blízkým, kteří by se také chtěli ještě rozloučit, je-li vám nepříjemné osamocení s mrtvým tělem, neváhejte někomu zavolat a požádat o pomoc třeba i uprostřed noci, může být užitečné si takovou pomoc domluvit předem s přáteli, příbuznými nebo i poradcem pro pozůstalé
- chcete-li zemřelého sami umýt a obléknout, zejména při úmrtí v noci, jestliže čekáte na přivolání PL do rána, je dobré tak učinit v první hodině, než dojde ke ztuhnutí, jinak mytí a oblékání zesnulého provádí pohřební služba
- provádíme-li úpravu těla sami, s pozorností a úctou zavřeme oční víčka, můžeme na ně cca na hodinu položit navlhčený tampónek, zavřená ústa zafixujeme vložením srolovaného ručníku pod bradu nebo bradu podvážeme šátkem či obvazem, po umytí je vhodné dát čistou plenu, která zůstává pod oblečením dopřejte si čas k rozloučení, je možné posadit se vedle lůžka a pozorovat obličej zemřelého z nějž mizí všechno napětí a vyzařuje pokoj, můžeme hovořit se zemřelým, doprovázet ho svými myšlenkami na jeho cestě, nechat vynořit vzpomínky na společná setkání...

Neočekávané úmrtí v domácnosti

Po nalezení mrtvého voláme zdravotnickou záchrannou službu linku 155 nebo jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Lékař ze záchranné služby může nařídit pitvu a tělo v takovém případě odveze na patologii jiná pohřební služba, než jste si vybrali. V tomto případě lékař vyplní příkaz k převozu, který je posledním úkonem hrazeným zdravotní pojišťovnou. Od této pohřební služby dostanete informace o převozu zesnulého a kontaktní adresu. Potom můžete zavolat vámi vybranou pohřební službu, které nahlásíte jméno, rodné číslo, čas úmrtí a místo, kam byl zesnulý odvezen.
Pitva slouží především ke stanovení příčiny úmrtí a v určitých případech stanovených zákonem od ní nelze upustit. V jiných případech, pokud lékař nemá o příčině smrti pochybnosti, může být od pitvy upuštěno.
Policii ČR je nutné volat bezprostředně po nalezení mrtvého těla v případě, je-li podezření na sebevraždu nebo trestný čin. V takovém případě se zesnulým nikterak nemanipulujeme.

Jak objednat pohřeb a další služby?

Výběru pohřební služby pro zajištění posledního rozloučení věnujte zvýšenou pozornost. Kvalita a rozsah poskytovaných služeb se může značně lišit a nemusí pak odpovídat Vašim požadavkům. Nároky na pozůstalé, zejména pak na objednatele pohřbu, jsou vzhledem k životní situaci poměrně náročné. I proto je vhodné věnovat výběru pohřební služby péči a čas. Postupujte proto tak, abyste si zajistili klid i ve chvílích bezprostředního smutku. Jsme tady pro Vás, abychom vše potřebné provedli k Vaší maximální spokojenosti a jistotě.

Může nastat případ, kdy výběr pohřební služby pro odvoz zemřelého provede za Vás personál zařízení, kde Váš blízký zemřel. I v tomto případě máte pro zajištění pohřbu nárok na vlastní volbu pohřební služby podle svého rozhodnutí.

Objednat pohřeb a další služby je možné v našich sjednávacích kancelářích, popřípadě si dohodnout sjednání služeb u Vás doma. Pro jistotu komfortní návštěvy naší pohřební služby můžete využít rezervační formulář. Konzultovat postup při zajišťování pohřbu a dalších služeb můžete s našimi sjednavatelkami také telefonicky či emailem.

telefon: 603 895 250

info@pohrbysazava.cz

K zajištění veškerých náležitostí doporučujeme kontaktovat naši pohřební službu bez zbytečného odkladu a k sjednání pohřbu vzít s sebou:

  • občanský průkaz objednavatele pohřbu
  • občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
  • občanský průkaz partnera zemřelé(ho), pokud žije, případně oddací list
  • oděv pro zemřelé(ho) k uložení do rakve
  • případně fotografii zemřelé(ho) pro použití např. na parte

Při Vaší návštěvě Vás vyslechneme, poradíme Vám ve všech otázkách posledního rozloučení, seznámíme Vás s naší nabídkou, dalšími náležitostmi, úředními postupy a termíny. Uzavřeme s Vámi smlouvu včetně specifikace Vámi požadovaných služeb s garantovanou cenou. Vystavíme doklady o úhradách, které budete potřebovat při případných žádostech o pohřebné, k notáři apod. Vystavíme Vám také potvrzení o úmrtí nebo účasti na pohřbu pro zaměstnavatele.